Polonia Restituta

Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległosci

Wydane
Redakcja: Wit Pasierbek, Anna Budzanowska

Autorzy publikacji podjęli ważne dla naszych czasów badania nad uwarunkowaną historią ostatnich stu lat tożsamością człowieka – Polaka. Zagadnienie to zostało wpisane w różne wymiary życia społecznego i politycznego. Zwrócenie uwagi na naukę społeczną Kościoła jest wyrazem docenienia jej ważności w życiu społecznym, a także inspiracją do refleksji nad sposobami sprostania wyzwaniom współczesnego świata. [...]

Dobrze się stało, że redaktorzy publikacji zaprosili do współpracy Autorów zorientowanych zarówno w problematyce społecznej, jak też w społecznym nauczaniu Kościoła. Dzięki temu czytelnik otrzymuje publikację, w której odnajdzie nie tylko szeroko ujęte objaśnienia palety żywotnych problemów dotykających współczesnych Polaków. Jej wartością dodaną jest refleksja nad możliwościami ich rozwiązywania. To zaś sprawia, że czytelnik otrzymuje materiał umożliwiający mu wypracowanie własnego osądu o żywotnych dla współczesnych Polaków kwestiach.

Prof. dr hab. Zbigniew Marek

 

Monografia Polonia Restituta stanowi owoc projektu badawczego podjętego dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorzy poruszają w niej bardzo szerokie spectrum niezwykle istotnych zagadnień problematyki społecznej, politycznej, filozoficznej i kulturowej. Dominującym wątkiem podjętym przez Autorów analiz jest społeczne nauczanie Kościoła. W jego świetle, czy przy uwzględnieniu jego perspektywy, ukazane są kluczowe dla namysłu humanistycznego i społecznego zagadnienia, takie jak: osoba ludzka, solidaryzm społeczny, praca, ekologia, rodzina, tożsamość narodowa czy fundamenty aksjologiczne państwowości polskiej. [...]

Polonia Restituta ze względu na swój bardzo wysoki poziom merytoryczny, a także szeroki, interesująco dobrany zakres podjętej przez Autorów tematyki stanowi znaczący wkład w dyskusje dotyczące niezwykle istotnych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Dr hab. Piotr Świercz, prof. AIK

 

ISBN: 
978-83-7614-415-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
twarda
Format: 
158 × 235 mm
Liczba stron: 
448
Liczba arkuszy wydawniczych: 
24