Pominięte, niedocenione, niedokończone

Studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku

Wydane
Monika Stankiewicz-Kopeć

„Książka (…) posiada podwójny walor: jest to niewątpliwie praca naukowa (…) otwierająca szerokie perspektywy badania tych zjawisk kultury dziewiętnastowiecznej, które dotychczasowy oficjalny dyskurs historyczno-literacki i kulturoznawczy albo całkowicie pomijał, albo zwracał się do nich stosunkowo rzadko. Jednocześnie jest to praca o wysokich walorach popularyzacyjnych, w najlepszym tego słowa rozumieniu”.

 (z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej)

 

„Monika Stankiewicz-Kopeć szczęśliwie uniknęła pokusy lekceważenia zapomnianych twórców czy ferowania łatwych sądów krytycznych, słusznie podkreślając, że można na te zjawiska spojrzeć również z innej strony - jako na swoisty symptom ważnych przeobrażeń światopoglądowych (…). Dzięki temu udało się Autorce zbudować barwną, sugestywną i rozległą panoramę życia literackiego pierwszych dekad XIX wieku”.

 (z recenzji wydawniczej dar hab. prof. UR Marka Stanisza)

 

ISBN: 
978-83-7614-162-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm