Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje”

Wydane
Redakcja: Renata Jasnos, Ewa Miśkowiec

Książka inauguruje nową serię wydawniczą „Cultura – Spiritaualitas – Educatio” Akademii Ignatianum w Krakowie. W jej ramach będą publikowane opracowania dotyczące zjawisk i procesów kulturowych oraz edukacyjnych, zwłaszcza w ich wzajemnym powiązaniu.

Szczególnymi płaszczyznami odniesień dla podejmowanych tematów będą chrześcijaństwo i duchowość. Chrześcijaństwo i wiara stanowią istotne elementy identyfikacji w procesach kształtowania tożsamości kulturowej i osobowej. Natomiast szeroko rozumiana duchowość jest przedmiotem rosnącego zainteresowania, i to nie tylko osób identyfikujących się z wiarą katolicką czy z innymi wyznaniami. Zainteresowanie duchowością stanowi bowiem wyznacznik procesów przemiany religijności i jest jedną z cech współczesnej kultury.

Z Wprowadzenia do serii

Pomiędzy dwoma biegunami: „zaniku religii” i „powrotu sacrum”, rozciąga się bogate spektrum zróżnicowanych postaw wobec religii i Kościoła, aż po zindywidualizowane formy życia religijnego według własnych potrzeb i zainteresowań. […] Religia utraciła swój status „oczywistości kulturowej”, w nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach musi konkurować na rynku różnych ofert światopoglądowych.

Z tekstu Janusza Mariańskiego

W budowaniu tożsamości niezbędna jest możliwość konfrontacji i wymiany opinii. […] Otwartość stanowi wyzwanie [dla Kościoła], bo oznacza pewien stopień ryzyka; ten, kto jest otwarty, nie posiada pełnej kontroli. Nowe pokolenie jest zapowiedzią nadchodzących zmian, jego przedstawiciele będą kształtować przyszłość. Są mobilni, myślący, niezależni, łatwi w kontaktach, ale i wymagający. Człowiek reprezentujący kulturę interaktywną stanowi nowe, poważne wyzwanie dla Kościoła.

Z tekstu Renaty Jasnos

ISBN: 
978-83-7614-248-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
280
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15