Przemiany

W kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku

Wydane
Redakcja: Monika Stankiewicz-Kopeć, Izabela Kaczmarzyk

Przemiany. W kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku, to swoiste silva rerum zawierające rozprawy odnoszące się do zmian, które zachodzą na obszarze kultury polskiej od ostatniej dekady XX wieku. Pomimo iż dla niektórych badaczy przełomowość i swoista graniczność roku 1989 w wielu obszarach życia społeczno-politycznego nadal jest kwestią dyskusyjną, to jednak nie sposób zaprzeczyć, że kultura polska w ostatnim dziesięcioleciu XX stulecia oraz w pierwszych dekadach wieku XXI uległa istotnym przemianom. Są one widoczne w wielu obszarach, jednak w sposób szczególny obejmują kwestie estetyczne, etyczne i stosunek do tradycji. Nowa rzeczywistość kulturowa wpływa również na formy i sposoby porozumiewania się Polaków, sprawiając, że polszczyzna z jednej strony dynamicznie się modernizuje, a z drugiej wykazuje tendencję do nostalgii za tym, co przemija. Właśnie owe różnorodne zmiany stały się obiektem uwagi Autorów i Redaktorów niniejszego tomu.

Ze „Wstępu” do książki, s. 7

 

ISBN: 
978-83-7614-279-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
404
Liczba arkuszy wydawniczych: 
21,3