Przepływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku

Wydane
Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska, Michał Kaczmarczyk, Adam Regiewicz

Książka stanowi próbę podsumowania współczesnej wiedzy na temat najsilniej odczuwalnych przemian w kulturze po 1989 roku, spowodowanych rosnącym wpływem urządzeń elektronicznych i Internetu, które w głęboki sposób przeobraziły sposób odbioru i partycypacji człowieka we współczesnym świecie. Wielu badaczy określa ów stan społeczny mianem społeczeństwa sieciowego (informacyjnego, medialnego) lub nawet głosi nadejście nowej epoki – informacjonalizmu. Kompetencje związane z obsługą mediów stają się dzisiaj elementarnymi umiejętnościami niezbędnymi do życia. Jednocześnie rośnie liczba cyfrowych danych, informacji i digitalnych obiektów kultury. Sytuacja ta stawia szczególnego rodzaju wyzwanie przed współczesnym odbiorcą kultury i sztuki, a także przed samymi współczesnymi naukami humanistycznymi, którym tradycyjne metody opisu nowo powstałych zjawisk artystycznych przestają wystarczać.

Autorzy próbują odpowiedzieć na palącą potrzebę wykorzystania nowych koncepcji i narzędzi badawczych, które pozwoliłyby przetworzyć i zrozumieć możliwości, jakie oferują humanistyce nowe technologie cyfrowe i wypracować własny język opisu dla trudno uchwytnych zjawisk powstałych w wielomedialnej rzeczywistości. W pracy pojawia się więc również temat tzw. „nowych nowych mediów”, bez których udziału wspomniany przepływ twórczej i odbiorczej aktywności pomiędzy członkami społeczeństwa a kulturą nie byłby możliwy.

Książka pozwala poszerzyć horyzonty widzenia dzisiejszej kultury i dostrzec zjawiska, które wymagają dalszych badań kulturoznawczych. Autorzy zadbali o możliwie dokładne wyjaśnienia zagadnień funkcjonujących dziś w dyskursie powszechnym, ale i o pokazanie szerokich ich kontekstów, odnosząc dane obszary do różnych dziedzin sztuki.

 

ISBN: 
978-83-7614-235-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
572
Liczba arkuszy wydawniczych: 
33,8