Rocznik Filozoficzny Ignatianum

W Roczniku mogą być publikowane prace zgodne z [Aktami Prawnymi Ignatianum].

Rocznik wprowadza zasady wymagane przez [władze RP].

Materiały dostarczone Redakcji nie są zwracane. Redakcja nie ma żadnych obowiązków (np. druku czy opiniowania) względem dostarczanych materiałów.

Wszyscy współpracujący z Rocznikiem (Autorzy, Recenzenci, itd.) zapewniają o rzetelności akademickiej wykluczającej jakikolwiek konflikt interesów.

Po uzyskaniu zgody na druk, Autorzy przekazują [Wydawnictwu] nieodpłatnie prawa licencyjne, określone w pisemnej Umowie (Publication Agreement and Copyright Assignment), co pozwala Wydawnictwu na wydanie i rozpowszechnianie dzieła oraz zwalnia Autorów z kosztów i prac, których chcą uniknąć osobiście. Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egz. Rocznika ze swoimi dziełami, nie pobierając wynagrodzenia za publikacje.