Rocznik Filozoficzny Ignatianum

„Rocznik Filozoficzny Ignatianum” ukazuje się od 1988 roku. W latach 1988–1999 czasopismo nosiło nazwę „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie”, a w latach 2000–2012 – „Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie”. Od roku 2013 czasopismo funkcjonuje pod nazwą „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”. Od 2023 roku czasopismo funkcjonuje jako kwartalnik.

W czasopiśmie publikowane są artykuły oraz recenzje z następujących dyscyplin naukowych: (1) filozofia, (2) historia, (3) nauki o kulturze i religii, (4) nauki teologiczne.

Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Edukacji z dnia 17 lipca 2023 roku, w którym przyznano mu 100 punktów.

Czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.