Rola radia w społeczeństwie wielokulturowym

Działalność grupy polskiej w wieloetnicznej australijskiej rozgłośni 3ZZZ

Nowość
Leszek Gęsiak

W centrum zainteresowania Autora znajduje się radio społeczne jako środek komunikacji wielokulturowej w Australii. Temat mediów społecznych i samego radia społecznego jest rzadko poruszany przez polskich badaczy, tym bardziej należy docenić wybór tej problematyki. Australia jest krajem, w którym system radia społecznego jest bardzo dobrze ukształtowany i ma wyjątkowo długą tradycję. [...] Książka ta jest potrzebna na polskim rynku wydawniczym. Pozwala zapoznać się z fenomenem działania radia społecznego w Australii, kraju który jest zaliczany do liderów rozwoju tego sektora, i dostrzec korzyści wynikające z funkcjonowania takich rozgłośni. Jest to tym ważniejsze, że zasady działania stacji społecznych nie są w Polsce dobrze znane.

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

 

Książka zawiera analizę niezwykle istotnej problematyki dotyczącej roli radia w społeczeństwie wielokulturowym i zarazem wieloetnicznym w procesie tworzenia i rozwijania tożsamości narodowej. Opiera się na analizie historii powstania, a następnie ewolucji w obrębie kolejnych etapów funkcjonowania w ciągu ostatnich trzydziestu lat działalności etnicznej rozgłośni radiowej 3ZZZ, założonej w Melbourne w stanie Wiktoria w Australii. [...] Praca posiada pionierski ‒ w wymiarze analitycznym ‒ charakter i dotyczy problematyki dotychczas niepodejmowanej bądź w niezwykle skromny sposób analizowanej tematyki, dotyczącej procesu powstania i rozwoju radia etnicznego. Zwłaszcza przedstawienie przez Autora procesu ewolucji formuły oferty programowej, adresowanej do odbiorców mediów etnicznych, wydaje się być wysoce przydatne poznawczo i inspirujące intelektualnie dla potrzeb nauk o komunikacji społecznej i mediach rozwijanych w Polsce.

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Leszek Gęsiak – jezuita, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie. Studia specjalizacyjne odbył w jezuickim Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Studiował także język i kulturę hiszpańską na Uniwersytecie w Saragossie. W 2004 r. doktoryzował się w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy: Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska. Odbył roczny staż w Sydney i Melbourne, gdzie m.in. prowadził badania nad integracją australijskiego społeczeństwa wielokulturowego. Przez trzy lata pracował w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli, gdzie współpracował z instytucjami Unii Europejskiej (2000–2003). W tym czasie był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europe Infos", a także korespondentem Radia Watykańskiego. W latach 2006–2010 był redaktorem naczelnym "Miesięcznika Katolickiego Posłaniec". W latach 2010–2012 był stałym współpracownikiem Radia Kraków, a od 2012 do 2017 r. kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Od 2004 r. jest wykładowcą w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykładał także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w College of the Holy Cross w Worcester (Massachusetts, USA). Obecnie jest kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pełni także funkcję pełnomocnika rektora tej uczelni ds. współpracy międzynarodowej.

ISBN: 
978-83-7614-477-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2020
Oprawa: 
twarda
Format: 
156x232
Liczba stron: 
330
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14