Rzeczpospolita

Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SI

Nowość
Tomasz Homa

Zrozumieć Skargę! Zrozumieć go, a nie tylko wypowiadane przez niego myśli, zarazem zrozumieć jego stosunek do tych myśli, nierzadko tnących aż do szpiku tych, do których były adresowane, bez względu na ich stan i godność – stosunek do myśli powinnych, legitymizowanych w tej powinności tak przez jego wierność prawdzie, jak i miłość względem ojczyzny, której rozpoznawane przez niego prawdy o niej samej, żywotnie dotyczyły, to fascynująca przygoda, nie tylko badawcza, ale i duchowa.

Fragment książki, s. 14

 

Ta wielodyscyplinarna monografia naukowa proponuje autorskie studium jednego z kluczowo ważnych obszarów myśli Piotra Skargi SI, mianowicie jego myśl społeczną, podejmującą najważniejsze zagadnienia dotyczące stanu moralnego, religijnego, obywatelskiego i społecznego Rzeczypospolitej końca XVI i początku XVII wieku. Na tle stanu badań nad XVI-wieczną polską myślą społeczno-polityczną, a dokładniej nad jej Skargowskim dziedzictwem, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, studium to wnosi ważny wkład do tych badań.

Prof. dr Marek Inglot SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym)

 

Jest to pierwsza w istocie próba całościowego zaprezentowania myśli Skargi, kaznodziei zatroskanego o los ojczyzny swojej i jej członków, na którą tak długo czekała polska nauka. Fakt, że – jak Skarga – Autor spogląda niekiedy "okiem kaznodziei", czyni Jego dokonanie jeszcze bardziej interesującym, bo i w ten sposób lepiej odsłania on to, co chciał odsłonić: jezuicką perspektywę.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Homa (ur. 1958) – jezuita, filozof, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się problematyką dotyczącą filozofii społecznej i politycznej, etyki, kultury i wychowania. Jest autorem monografii: W drodze do podmiotowości społeczeństwa (Kraków 2002), Obywatelskość (Kraków 2013), Wspólnotowość (Kraków 2017), a także współautorem publikacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców (Kraków–Warszawa 2004).

ISBN: 
978-83-7614-482-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2020
Oprawa: 
twarda
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
224
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11,50