Sacrum w mieście

t. 1: Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny

Wydane
Redakcja: Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz

W publikowanych tekstach wyraźnie zaznaczają się trzy podstawowe aspekty dotyczące roli i znaczenia sacrum w mieście: religijny, kulturalny i społeczny. Jednak głównym celem redaktorów niniejszej publikacji było przybliżenie tematów szczegółowych, m.in. okoliczności powstawania cmentarzy oraz innych miejsc pochówków w różnych religiach świata, oddziaływanie sacrum nie tylko na życie religijne w mieście, ale także na życie gospodarcze oraz polityczne. Zwrócono uwagę na znaczenie sacrum jako elementu integrującego miejskie środowiska społeczne oraz podkreślono przeznaczanie dużych nakładów finansowych na rozbudowę obiektów sakralnych. Dostrzeżono również praktyki ich zaplanowanego i konsekwentnego niszczenia.

Autorzy opublikowanych w niniejszym tomie artykułów uwypuklili znaczenie sacrum w różnych kontekstach i z punktu widzenia różnych wyznań, zarówno politeistycznych religii starożytnego Egiptu i Grecji, jak i religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Gros prac omawia znaczenie sacrum w religii chrześcijańskiej, po części dotyczy to prawosławia oraz najszerzej opisanego w tomie katolicyzmu. Geograficznie najmocniej został zaprezentowany obszar śródziemnomorski, począwszy od Egiptu i Ziemi Świętej, a następnie poprzez Cypr, Perę, Turcję, Wenecję, Rzym, Genuę i Katalonię. W niniejszej publikacji zostały też zaprezentowane wyniki badań dotyczące sacrum w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, w których nie zabrakło również tematów związanych z ukazaniem miejsca sacrum w polskiej rzeczywistości.

Fragment Wstępu do książki

ISBN: 
978‑83‑7614‑276‑0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
312
Liczba arkuszy wydawniczych: 
22