Serie Ignatianum

Biblioteka Horyzontów Wychowania
Biblioteka Pedagogiki Ignacjańskiej
Biblioteka Pedagogiki Religijnej
Biblioteka „Forum Philosophicum”
Cultura – Spiritualitas – Educatio
Dylematy Resocjalizacji
Dyskurs Politologiczny
Humanitas. Studia Kulturoznawcze
Klasycy Jezuickiej Historiografii
Metodologia – Pedagogika – Logopedia
Pedagogika - Logopedia - Glottodydaktyka
Polish Christian Philosophy in the 20th Century
Polska filozofia chrześcijańska XX wieku
Social dictionaries
Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich
Studia Pedagogiczne
Studia z Psychologii
Słowniki społeczne
Universum Ethicae Christianae
Universum Philosophiae
W kręgu dawnej polszczyzny
Wokół Rodziny
Wsparcie i troska. Studia z pedagogiki społecznej
Źródła do Dziejów Kultury