Solidarność związkowa

Zachodnioniemiecka pomoc humanitarna dla Polski (1982-1983)

Wydane
Małgorzata Świder

Głównym zamierzeniem Autorki jest prezentacja – na tle polityki SPD – stanu stosunków polsko-niemieckich, sytuacji panującej na arenie międzynarodowej na początku lat 80. XX wieku oraz skomplikowanych kontaktów zachodnioniemieckich związków zawodowych z polskimi związkowcami w czasie trwania stanu wojennego, a przede wszystkim problemów związanych z organizacją akcji pomocy humanitarnej dla NSZZ „Solidarność ” i polskiego społeczeństwa. Szczególnie wiele miejsca poświęcono ukazaniu form i skali pomocy dla osób internowanych i ich rodzin.

Chcąc uzmysłowić czytelnikowi zawiłości i trudności tych kontaktów, Autorka słusznie podkreśla powiązania istniejące między DGB a partią socjaldemokratyczną i wstrzemięźliwie krytyczny stosunek rządu SPD/FDP wobec sytuacji w Polsce. Rząd Helmuta Schmidta, nie chcąc być posądzony o mieszanie się w wewnętrzne sprawy naszego państwa, ograniczał się jedynie do apeli o zniesienie stanu wojennego i zwolnienie uwięzionych osób. Powściągliwość rządu zachodnioniemieckiego w kwestii zastosowania represyjnych sankcji wobec PRL spotykała się z krytyką zarówno w samej RFN, jak i w innych państwach zachodnich. W publikacji zamieszczono m.in. dokumenty zawierające stanowisko i krytykę wyrażaną przez związki zawodowe innych państw zachodnich i międzynarodowe organizacje skupiające związki zawodowe.

Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

Recenzowana książka stanowi istotne źródło do studiowania problematyki współczesnych stosunków polsko-niemieckich, a mówiąc szerzej, jednego z ważnych aspektów najnowszej historii Polski. Jej zasadniczą część stanowią przetłumaczone na język polski dokumenty z archiwów niemieckich, dla przeciętnego czytelnika niedostępne w inny sposób. Ponadto oryginalne dokumenty pozwalają uniknąć różnych, często zabarwionych ideologicznie interpretacji, co można uznać za bardzo ważne z punktu widzenia oceny relacji polsko-niemieckich.

Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. Ignatianum

 

ISBN: 
978-83-7614-388-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
twarda
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
325
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15 ark.