Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym

Nowość
Agnieszka Cierpich, Bożena Sieradzka-Baziur

W monografii Autorki zwracają uwagę na konieczność i pożytki płynące z wdrażania specjalistycznej edukacji bilingwalnej w Polsce, związane z doskonaleniem znajomości języków obcych, umiejętności interkulturowych, umiejętności komunikowania się, wykorzystaniem języka obcego do celów zawodowych, większą mobilnością studentów, otwartością na wyzwania współczesności. (…) Pracę uważam za dzieło nowatorskie, bardzo pożyteczne w pracy dydaktycznej szkoły wyższej. Rzetelność i głębia opracowania tematu pozwoliła Autorkom w pełni udowodnić korzyści płynące ze specjalistycznej edukacji bilingwalnej w świecie współczesnym i ukazać na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie jak można rozwiązywać problemy związane z tego typu nauczaniem.

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

W monografii zaprezentowano zagadnienie specjalistycznej edukacji bi­lingwalnej (SEB) w ujęciu historycznym i współczesnym. Wyróżniono i szczegółowo opisano cztery zróżnicowane modele SEB w polskim systemie szkolnictwa wyższego. (…) Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, co uwidacznia profesjonalizm Autorek i ich głęboki wgląd w podejmowaną problematykę. Stanowi wartościową lekturę dla pedagogów pracują­cych na uczelniach wyższych, dla historyków wychowania, gdyż prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu histo­rycznym, dla językoznawców, w tym glottodydaktyków, studentów różnych kierunków – oraz dla tych wszystkich, którzy są zainte­resowani nauczaniem przedmiotów specjalistycznych na uczelniach wyższych przy wykorzystaniu języka obcego.

Dr hab. Svitlana Sytniakivska
(Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki)

 

 

ISBN: 
978-83-7614-460-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2020
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
160
Liczba arkuszy wydawniczych: 
7