Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych

Wydane
Małgorzata Piasecka

Małgorzata Piasecka opracowała temat o znacznej aktualności poznawczej w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej i dużej aktualności społecznej.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

 

Podjęta problematyka dotyczy zagadnień mało w dotychczasowej literaturze dostrzeganych i posiada ona wyraźne znamiona nowatorskie.

Celem relacjonowanych (…) wyników badań była próba identyfikacji działań chroniących, które ograniczają czynniki ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych. Ponadto celem pracy było również dostarczenie praktyce pedagogicznej wniosków przydatnych w doskonaleniu profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych.

Dzięki obszernemu przeglądowi literatury oraz własnym badaniom (…) Małgorzata Piasecka osiągnęła stawiane przez siebie cele.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Elżbiety Łuczak

 

ISBN: 
978-83-7614-231-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
256
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14,5