Studia Paedagogica Ignatiana

Czasopismo „Studia Paedagogica Ignatiana”  stanowi forum wymiany myśli z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Jego tematyka koncentruje się na promowaniu szeroko rozumianych badań, doświadczeń i refleksji pedagogicznej, również w kontekście historycznym. Celem periodyku jest również inspiracja dla podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań edukacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku. Ponadto stanowi miejsce popularyzacji pedagogii ignacjańskiej i działań edukacyjnych nią inspirowanych. Do dyskusji na łamach czasopisma zapraszamy doświadczonych naukowców i młodych badaczy.

Czasopismo składa się z czterech działów: artykułów i rozpraw, raportów z badań, recenzji oraz sprawozdań z konferencji.

Od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik.