SZAJNA: TEATR/TE-ART

W poszukiwaniu formuły teatru plastycznego

Wydane
Lilianna Dorak-Wojakowska

Monografia Szajna: Teatr/Te-Art. W poszukiwaniu formuły teatru plastycznego powraca do nieco – choć zgoła niesłusznie – zapomnianej spuścizny Józefa Szajny, jednego z najbardziej oryginalnych twórców polskiego teatru drugiej połowy XX wieku. Nawet jeśli od kilku lat odbywa się jesienią w Rzeszowie festiwal jemu poświęcony, nie zaowocował on dotąd pogłębionymi analizami proponowanej przez Szajnę koncepcji teatru plastycznego, podejmowanymi w nowych perspektywach badawczych. Tymczasem właśnie refleksja nad kulturą po kolejnych zwrotach oferuje znakomity punkt wyjścia do tego, żeby do inscenizacji tego twórcy powrócić, gdyż nie tylko w swoisty dla siebie sposób potrafił on łączyć malarstwo ze scenografią i reżyserią, lecz także wywodzić widowisko teatralne z własnego i trudnego dla wielu widzów do pojęcia doświadczenia, włączając w jego krąg odbiorców i umożliwiając im zarazem ich własne doświadczenia kognitywno-afektywne. Bardzo dobrze się zatem stało, że autorka książki podjęła się tego tematu, skupiając uwagę na wzajemnych relacjach między słowem a obrazem, badanymi przez pryzmat aktualnie definiowanej kategorii wizualności, którą przekonująco dostosowała do analiz języka teatru.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Sugiery

 

Autorka podjęła się trudnego, a zarazem ważnego zadania, przygotowując pracę naukową o twórczości Józefa Szajny – artysty o randze europejskiej. Jego oryginalny dorobek od pewnego czasu domagał się solidnej rozprawy teatrologicznej, ponieważ stan badań ukazuje głównie refleksje autorstwa krytyków sztuki. Twórczość Szajny jest interesująca z perspektywy zwrotu wizualnego w sztuce (visual turn), a także ze względu na jej wielotworzywowość – sztuki plastyczne, scenografia i teatr narracji plastycznej.

W książce autorka sprawnie operuje opracowanym szczegółowo materiałem badawczym oraz odpowiednio dobiera cytaty z licznych, zróżnicowanych źródeł. Jej interpretacje są profesjonalne i przekonujące, a opisy kompozycji przestrzennych oraz spektakli zwracają na siebie uwagę oryginalnością, a zarazem pobudzają wyobraźnię czytelnika. Przy pracach malarskich wprowadzone zostały szczegółowe opisy technik, co nadaje książce walor dydaktyczny.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Gołaczyńskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-320-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
392
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,3