Terroryzm północnokaukaski

Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku

Wydane
Tomasz W. Grabowski

Opracowanie stanowi poważny wkład w naszą wiedzę na temat współczesnego terroryzmu religijnego. Można mieć jedynie nadzieję, iż utworzenie nowej dyscypliny naukowej – nauk o bezpieczeństwie – będzie  owocowało wartościowymi pracami naukowymi poświęconymi różnym aspektom kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa i udziału poszczególnych państw w tym przedsięwzięciu.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski

 

Monografia podejmuje niezwykle ciekawy i stosunkowo rzadko poruszany w polskiej literaturze specjalistycznej problem terroryzmu na obszarze Kaukazu Północnego. (...) Oprócz solidnej podstawy metodologicznej, precyzyjnego sposobu dowodzenia oraz trafności sformułowanych wniosków, do jej głównych zalet należy zaliczyć liczbę oraz jakość wykorzystanych źródeł. Zgromadzona przez Autora Bibliografia musi budzić uznanie. Swoje rozważania oparł on bowiem nie tylko na raportach, artykułach naukowych i monografiach w języku polskim i angielskim, ale przede wszystkim w języku rosyjskim. Wiele przytoczonych za badaczami i mediami rosyjskimi informacji pojawia się w polskiej literaturze specjalistycznej po raz pierwszy, co zdecydowanie podnosi wartość merytoryczną ocenianej książki. Za poważną zaletę można uznać fakt, że Autor starał się omawiane zagadnienia weryfikować w kilku źródłach, konfrontując ze sobą rozmaite teorie wyjaśniające przebieg bądź implikacje zamachów terrorystycznych. Nie ulega więc wątpliwości, iż jest to solidna praca, świadcząca o dużej wiedzy i zaawansowanym warsztacie naukowym Badacza.

Dr hab. Miron Lakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Tomasz W. Grabowski – doktor nauk o bezpieczeństwie, rosjoznawca, analityk, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie.

ISBN: 
978-83-7614-349-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
471
Liczba arkuszy wydawniczych: 
24