W kręgu dawnej polszczyzny

Tom 1

Wydane
Redakcja: Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda

W siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie badania historycznojęzykowe odgrywały istotną rolę. Trzeba tu przywołać znane nie tylko środowisku językoznawczemu prace profesorów: Leszka Bednarczuka, Edwarda Klisiewicza, Józefy Kobylińskiej, Jana Ożdżyńskiego, Marii Rachwałowej, Marii Schabowskiej, Anny Spólnik, Edwarda Stachurskiego, Teodozji Rittel, Ludwiki Wajdy, Jana Zaleskiego czy Marii Zarębiny. Do tej chlubnej naukowej tradycji nawiązuje publikacja, którą z wielką przyjemnością oddajemy Czytelnikom (...).

W tomie I publikujemy teksty dotyczące stylu i semantyki, języka religijnego oraz onomastyki. W tomie II umieściliśmy artykuły dotyczące języka poszczególnych utworów bądź autorów, zagadnień leksykologicznych i leksykograficznych oraz frazeologii. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w tej publikacji materiały wzbogacą wiedzę o polszczyźnie czasów dawnych i wpiszą się w ogólnopolski nurt badań diachronicznych, których celowości nie ma potrzeby uzasadniać.

ISBN: 
978-83-7614-225-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
318
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15,9