W kręgu dawnej polszczyzny

Tom 4

Wydane
Redakcja: Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda

Z radością oddajemy do Państwa rąk kolejne – trzecii czwarty – tomy z serii „W kręgu dawnej polszczyzny”.Tom III, obejmujący 16 artykułów, otwiera tekst opisującytradycję badań historycznojęzykowych w Katedrze JęzykaPolskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a jegozwieńczeniem jest artykuł wskazujący wartość nowej anto-logii tekstów z dziejów języka polskiego. Pozostałe opraco-wania tworzą dwie duże części tematyczne Język utworówi autorów oraz Semantyka. W tomie IV zgromadziliśmy15 artykułów, które tworzą trzy części tematyczne. Pierw-sza z nich zawiera opracowania poświęcone leksyce, drugafrazeologii, a trzecia onomastyce. Całość monografii zamy-kają refleksje nad obyczajowością kresową.

ISBN: 
978-83-7614-315-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
220
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10,1