W kręgu dyskursów biblijnych

Różne wymiary identyfikacji – analiza w ujęciu kulturowym i edukacyjnym

Nowość
Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek

Książka autorstwa trojga znanych profesorów: Renaty Jasnos (AIK Kraków), Marka Baraniaka (UW Warszawa) i Andrzeja Mrozka (UJ Kraków) zasługuje na baczniejszą uwagę czytelnika ze względu na znaczenie zawartych w niej myśli biblijnych, lingwistycznych i pedagogicznych. Szczególnie cenne w monografii jest przybliżenie odbiorcom znaczenia samego „dyskursu” pomiędzy tekstem biblijnym a czytającym ów tekst człowiekiem.

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII
 

Walorem tej pozycji jest próba ukazania złożonego charakteru starożytnych tekstów biblijnych na podstawie przykładów ze Starego Testamentu, z literatury targumicznej i Nowego Testamentu. Autorzy słusznie podkreślają w swoich badaniach, że istnieją relacje intertekstualne analizowanych tekstów z innymi tekstami biblijnymi, okołobiblijnymi oraz innymi literackimi tekstami starożytnego Bliskiego Wschodu. W prezentowanej publikacji autorzy zwracają uwagę na dyskursy o charakterze społeczno-tożsamościowym, historycznym i religijnym, które kształtowały się w długim procesie dziejów narodu wybranego. Izrael w różnym czasie i w różnych okolicznościach odczytywał na nowo, reinterpretował i aktualizował tradycje przekazane przez ojców. W sposób szczególny ukazują oni istotną funkcję dyskursów w procesie budowania określonej tożsamości.

Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel (KUL)

 

ISBN: 
978-83-7614-382-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
160
Liczba arkuszy wydawniczych: 
8,55