W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej

Wydane
Piotr Duchliński

Szeroka paleta problemów, dogłębność analiz, znajomość nurtów filozoficznych, źródłowe analizy, umiejętne konfrontowanie odmiennych stanowisk – to główne racje, dla których merytoryczna strona ocenianej pracy zasługuje na pozytywną ocenę i polecenie do druku . (…) Analizy autora są rzetelne i wnikliwe. Pozwalają dostrzec wspólnotę problemową, ale i różnice (koncepcyjne, metodologiczne) pomiędzy różnymi środowiskami. Interesującym wnioskiem jest przedstawiona otwartość poszczególnych nurtów na inne i „hierarchia”, jaką proponuje autor. Praca ma bogatą dokumentację źródłową, jest poprawna pod względem merytorycznym i językowym.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Kazimierza Wolszy

 

Autor głównie koncentruje się na zagadnieniach metaprzedmiotowych filozofii klasycznej oraz „filozofii naukowej”. Analizuje problemy metodologiczno-epistemologiczne, zwłaszcza dotyczące punktu wyjścia systemów filozoficznych, roli hipotez w filozofii, relacji filozofii do nauk przyrodniczych. Są to bardzo ważne i interesujące problemy, mające istotne znaczenie dla przedmiotowych badań już podejmowanych w filozofii. Autor konfrontuje dwa odmienne style filozofowania: tomizmu egzystencjalnego i tzw. „filozofii w nauce”. Jest to interesujące porównanie. Co więcej, można dopatrzeć się w analizach i ocenach Autora próby sprecyzowania stanowiska „pośredniego” unikającego skrajności obu zaprezentowanych koncepcji uprawiania filozofii. Autor oba te stanowiska umieszcza na znacznie szerszym tle: filozofii klasycznej, tzw. „filozofii naukowej”, a także fenomenologii, filozofii analitycznej i innych nurtów współczesnej filozofii. Autor rzetelnie referuje poglądy innych autorów, a swoje wnioski trafnie uzasadnia. Opiera się na bogatej literaturze przedmiotu. Pokazuje kontekst sytuacji problemowych, sięgając do historii filozofii.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Lemańskiej

 

Książka jest interesującym zbiorem rzeczowo powiązanych studiów, w których autor podejmuje się metasystemowej analizy współczesnych kierunków filozoficznych takich jak: tomizm egzystencjalny, filozofia naukowa w rożnych ujęciach oraz w mniejszym stopniu fenomenologia. Jako wynik tej analizy autor proponuje szerokie ujęcie filozofii klasycznej jako filozofii aporetycznej, która w sposób wieloaspektowy podchodzi do badania problemów filozoficznych. Perspektywa dyskusji i konfrontacji zaproponowana przez autora jest słuszna, gdyż pozwala na przezwyciężenie izolacjonizmu między różnymi systemami filozoficznymi oraz na dostrzeżenie wspólnoty problemów i ich rozwiązań.

ks prof dr hab Stanisław Ziemiański

 

ISBN: 
978-83-7614-179-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2014
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
822