Wartości – Kultura – Humanistyka

Wokół filozofii wychowania

Nowość
Jerzy Wacław Gałkowski, Stanisław Karol Gałkowski

Książka stanowi ciekawy i oryginalny wkład we współczesną refleksję nad wychowaniem. Podejmuje ważny problem: „Jak wychowywać dziś”, jak skutecznie wprowadzać nowe pokolenie w kulturę, jednocześnie ucząc je krytycznego myślenia; jak socjalizować, a zarazem pomagać w wyrabianiu autonomii. [...] Chodzi więc o takie kształcenie, którego celem jest nie tyle przekazywanie wiedzy, co przygotowanie do mądrego życia, samodoskonalenia, osobowego rozwoju polegającego na umiejętności cieszenia się tym, co piękne i wartościowe, jednym słowem – do spełnienia się w naszym człowieczeństwie.

Należy podkreślić, że dodatkowym walorem książki jest to, iż jest ona dziełem Autorów reprezentujących dwa pokolenia, które łączą „wspólne korzenie ideowe”. To rzadki wypadek, a w filozofii chyba wyjątkowy, dzięki czemu Czytelnik może się zapoznać ze spójną, międzypokoleniową refleksją, odwołującą się do jednolitej aksjologicznej bazy i proponującą jednobrzmiące wnioski.

Z recenzji dra hab. Przemysława Paczkowskiego, prof. UR

 

Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski (ur. 1937) – emerytowany profesor KUL, były kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej, autor kilkuset publikacji z zakresu etyki, filozofii społeczno-politycznej i antropologii.

Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski (ur. 1965) – wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie, autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu filozofii wychowania, filozofii społeczno-politycznej, filozofii ekologicznej i antropologii.

 

ISBN: 
978-83-7614-421-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
134
Liczba arkuszy wydawniczych: 
6,6