Wokół rodziny i dziecka

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki

Wydane
Redakcja: Ewa Dybowska, Marta Prucnal-Wójcik

Książka stanowi interesujący i wartościowy materiał, inspirujący do rozwijania wiedzy o wychowaniu w rodzinie. Zaprezentowana problematyka podkreśla znaczenie dalszych poszukiwań poznawczych tych zagadnień, które zostały podjęte przez autorów niniejszego opracowania. Różnorodność tematów i walory praktyczne treści artykułów sprawiają, że książka może mieć szerokie grono odbiorców. Powinna bowiem znaleźć adresatów wśród familiologów, pedagogów, pracowników socjalnych, psychologów, rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także wśród zainteresowanych studentów.

Z recenzji dr hab. Danuty Opozdy
 

Przedstawiona w publikacji problematyka zasługuje na uwagę z kilku powodów. Omawiane przez autorów tematy są bardzo aktualne oraz podejmują istotne społecznie zagadnienia. Publikacja poświęcona została współczesnej rodzinie, w sposób szczególny skupiono się na ukazaniu wybranych aspektów prawnych oraz na wieloaspektowej charakterystyce nastolatka jako ważnego podmiotu wychowania. W zbiorze mamy do czynienia z tekstami reprezentującymi cztery dyscypliny: pedagogikę, psychologię, socjologię i prawo.

Z recenzji dra hab. Andrzeja Ładyżyńskiego, prof. UWr

 

ISBN: 
978-83-7614-342-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
240
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10,7