Wolontariusz hospicyjny w ujęciu tanatopedagogiki

Predyspozycje. Przygotowanie. Wyzwania wychowawcze

Nowość
Anna Seredyńska

Struktura książki ujęta została w klasycznym układzie uwzględniającym trójelementowy schemat prezentujący analizę teoretyczną, metodologiczną i empiryczną (…). Na część teoretyczną składają się cztery rozdziały i podsumowanie, natomiast część empiryczna ujęta została w strukturze obejmującej dziesięć rozdziałów (…). Część teoretyczną stanowi opracowanie wprowadzające czytelnika w istotę problematyki badań ujętych w analizę przygotowania i wychowania wolontariuszy hospicyjnych w kontekście zadań tanatopedagogiki. W rozdziale metodologicznym Autorka koncentruje się na klasycznym ujęciu metodologii, prezentując przyjętą przez wielu badaczy i metodologów logikę wywodów rozpoczynającą się od przedmiotu i celu badań poprzez problematykę badań, zmienne i ich charakterystykę, metody i techniki badawcze, kończąc na scharakteryzowaniu organizacji badań. Część badawcza recenzowanej pracy to najobszerniejszy jej element ujęty w strukturze dziesięciu podrozdziałów. W poszczególnych podrozdziałach scharakteryzowane zostały cechy osobowe kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych, ich motywacje oraz kompetencje. Poszczególne podrozdziały charakteryzują wyniki badań w kontekście wyżej wymienionych aspektów i zależności.

Prof. dr hab. Józef Binnebesel

 

Książka jest próbą szerokiej i wielokierunkowej analizy problematyki wolontariatu w kontekście opieki hospicyjnej w oparciu o liczne badania przeprowadzone w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Publikacja stanowi szerokie kompendium wiedzy teoretycznej dotyczącej opieki paliatywnej oraz hospicyjnej i jednocześnie, dzięki opracowanym badaniom własnym, uaktualnia wiedzę na temat wolontariatu hospicyjnego.

Struktura książki jest dostosowana do tego typu opracowań, zaś zasada porządkująca jest czytelna i wynika z konceptualizacji oraz operacjonalizacji terminów zawartych w tytule. Recenzowana książka jest interesującą propozycją wydawniczą. Należy szczególnie podkreślić jej wyjątkową aktualność, rzetelność przygotowania oraz nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny jej wymiar. Zawarte w niej teksty spełniają wymagania właściwe tekstom naukowym.

Dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

 

ISBN: 
978-83-7614-479-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
miękka
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
320
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15