Wychowanie i praca

W trosce o integralny rozwój człowieka

Wydane
Redakcja: Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Miłosz Mółka

Publikacja charakteryzuje się stosunkowo dużą różnorodnością tekstów. Prezentują one uzasadnienie znaczenia pedagogiki pracy oraz jej wpływ na etos pracy nauczyciela i jego profesjonalizm. Autorzy analizując ogólne kwestie chętnie przywołują postaci, wydarzenia i przedsięwzięcia, czyniąc na ich podstawie uogólnienia. Zamieszczone teksty cechują się walorem poznawczym, wiele wnoszącym do dyskusji o pracy, bezrobociu i etosie pracy. Dyskusja ta wpisana zostaje w dorobek kultury, edukacji szkolnej, działalności wolontariatu, a także w dziedzinę resocjalizacji i rewalidacji.

Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK (z recenzji wydawniczej)

Prezentowana książka stanowi dobry asumpt do refleksji nad pedagogiką pracy i jej kluczowymi zadaniami. Wydobyte w artykułach konkrety, poparte rzetelną teorią i tekstami źródłowymi, pozwalają stwierdzić, że punkt wyjścia rozważań stanowi oczywista przesłanka, iż praca ludzka jest aktem człowieka. Widzenie pracy w całościowym kontekście jej osobowego podmiotu pozwala kształtować postawę wzajemnego (społecznego) współbycia i współdziałania. Przedstawione teksty nie stanowią gotowych recept, mogą natomiast służyć nie tylko teoretykom wychowania, ale także praktykom (wychowawcom, nauczycielom, rodzicom), którzy mogą odnaleźć w nich cenne inspiracje dla swojej działalności wychowawczej.

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (z recenzji wydawniczej)

 

ISBN: 
978-83-7614-263-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
19,6