Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie – jako jednostka organizacyjna Akademii Ignatianum w Krakowie – publikuje przede wszystkim prace naukowe. Ukazują się one w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach.

Rocznie wydawanych jest ponad 40 książek z zakresu pedagogiki, filozofii, politologii, dydaktyki katechetycznej oraz historii kultury i wychowania.

Wydawane przez nas książki są rozpowszechniane przez Księgarnie WAM. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.