Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Publikuje książki naukowe i popularnonaukowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza z zakresu pedagogiki, filozofii, politologii, kulturoznawstwa oraz historii kultury i wychowania. Naszymi autorami są głównie pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Ignatianum. Publikujemy także książki w koedycji z innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Pamięci Narodowej) oraz książki autorów spoza naszej uczelni.

Książki publikowane w Wydawnictwie są wydawane w 18 seriach wydawniczych oraz jako odrębne studia. Wydawnictwo koordynuje również publikację czasopism wydawanych przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Wszystkie czasopisma są recenzowane oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach danych bibliograficznych. Obecnie wydawanych jest 8 tytułów czasopism o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym 2 tytuły w j. angielskim).

Każda publikacja ukazująca się w Wydawnictwie jest recenzowana przez dwóch samodzielnych pracowników nauki wywodzących się z różnych ośrodków akademickich. Rocznie wydawanych jest ok. 40–60 książek.

Wydawnictwo współpracuje na stałe z profesjonalnymi redaktorami językowymi, korektorami, redaktorami technicznymi i grafikami oraz drukarniami.

Dystrybucją książek zajmuje się Wydawnictwo WAM w Krakowie. Dzięki temu są one dostępne w głównych księgarniach naukowych w Polsce oraz w sieci najważniejszych hurtowni ogólnopolskich, które dostarczają je do sprzedaży detalicznej, także za pośrednictwem Internetu. Książki wydawane przez wydawnictwo są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

Odbiorcami naszych wydawnictw są głównie pracownicy nauki oraz studenci różnych kierunków nauk humanistycznych i społecznych w kraju i za granicą oraz osoby zainteresowane różnymi obszarami szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej.