Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej

Wydane
Agnieszka Cierpich

Przedłożona do recenzji praca ma walory zarówno teoretyczno-metodologiczne, jak i praktyczne. Stanowi ważny przyczynek do polskich badań nad kontaktem językowym, w tym badań leksykograficznych. Monografia prezentuje bardzo dobry poziom naukowy, zawiera cenny materiał, który poddano umiejętnej analizie. Należy też podkreślić twórcze wykorzystanie zgłębionej literatury.

Dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP

         

Praca wpisuje się w kilka obszarów badawczych, z których dwa są najistotniejsze: lingwistyka kontaktu językowego i leksykografia, i w obu tych obszarach wkład Autorki jest niezaprzeczalny. […] Monografia jest obszernym studium na temat miejsca i funkcji elementów angielszczyzny w środowiskowej odmianie języka polskiego, który Autorka określa terminem korpolektu. Przyjmując definicje wszelkiego rodzaju „-lektów”, które pani Cierpich wymienia, uznaję propozycję zamknięcia badanego przez nią zjawiska w ramach pojęcia korpolektu za uzasadnioną.

Prof. dr hab. Andrzej Łyda

 

ISBN: 
978-83-7614-389-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
314
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14,8