Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości

Wydane
wybór i opracowanie Joanna M. Łukasik

Recenzowany zbiór tekstów Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości to bardzo ciekawa propozycja, wpisująca się w trend biograficzny wywodzący się z socjologii, a praktykowany również w badaniach pedagogicznych, w tym w pedeutologii.

Każdy tekst cechuje wybitna indywidualność w odbieraniu, przeżywaniu i refleksyjności nad doświadczeniami życia codziennego. […] Na uwagę zasługuje niepowtarzalność opisów, bogactwo doświadczeń i refleksji, jakie snują nauczycielki nad własnym życiem w kontekście wydarzeń rodzinnych, zawodowych czy społecznych, nadając im sens i znaczenia zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości. Cechą prezentowanych pamiętników jest to, iż wyłania się z nich obraz nauczycielek, jako osób bardzo zaangażowanych we wszystkie podejmowane przez nie działania, oraz niezwykle refleksyjnych, jeśli chodzi o ich analizę, interpretację, emocjonalne zaangażowanie.

Opublikowanie zbioru tekstów, w którym Autorki opisują osobiste doświadczenia życia codziennego, umożliwi nie tylko ich poznanie, ale może również pomóc Czytelnikom-nauczycielom podjąć odpowiednie kroki wzmacniające działania zawodowe i pozazawodowe oraz poczucie ich własnego „ja”. Może też motywować do poszukiwania, budowania i doskonalenia własnej tożsamości.

 

Z recenzji prof. zw. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

 

ISBN: 
978-83-7614-274-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
344
Liczba arkuszy wydawniczych: 
19,5