Dzieło Prymasa ze Śląska

Troska i nauczanie

Wydane
Redakcja: Bernard Kołodziej, Mirosław Wójcik, Barbara Kołodziej

Oddajemy w ręce czytelników tom prezentujący dzieło naucza­nia pasterskiego i społecznego ks. kardynała Augusta Hlonda, Pryma­sa Polski. Jako syn Zgromadzenia Zakonnego Salezjanów, założonego przez św. Jana Bosko, był jeszcze przed święceniami kapłańskimi wy­chowawcą i przełożonym w zakładach salezjańskich. W tym też wyra­ża się szczególne znaczenie pedagogiczne jego osoby. August Hlond jest jedną z najbardziej znaczących postaci Górnego Śląska, wyma­gających rzetelnych opracowań o charakterze kościelnym, naukowym i popularno-naukowym. Składa się na to kilka powodów: (1) Był pierwszym administratorem i biskupem katowickim, a zatem otaczał pasterską opieką lud górnośląski w trudnych czasach po­wrotu części Górnego Śląska do Polski, w aspekcie rozstrzygnięć pomiędzy kontekstem niemieckim i polskim życia Górnośląza­ków. Przyszło mu zatem, w warunkach starcia się kultur narodo­wości i zestawienia dwóch Kościołów – niemieckiego i polskie­go – tworzyć diecezję katowicką, jako przynależącą do Kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, (2) August Hlond był od 1926 roku prymasem Polski, przed którym stało niełatwe zadanie scalania Kościoła w Rzeczypospolitej, budo­wanego na wcześniejszym jego podziale związanym z administra­cją tak pruską, czy też cesarsko-niemiecką, jak i austrowęgierską oraz rosyjską. To zadanie wymagało wielkiej rozwagi, dyploma­cji, poczucia misji dobra, a nade wszystko, głębokiej wiary i mo­dlitwy, (3)  August Hlond był prymasem Polski w dramatycznych w skut­kach społecznych i politycznych czasach, związanych z wybu­chem i zawieruchą II wojny światowej, wywołanej przez III Rze­szę Niemiecką. Jego decyzje z tamtych czasów, tak trudne i często w wyborach dramatyczne, do dziś bywają niesprawiedliwie po­strzegane i oceniane. Należy się więc oddanie sprawiedliwości w postrzeganiu i rozumieniu tego wybitnego kardynała i męża stanu oraz jego dzieła.

Ze Wstępu

 

ISBN: 
978-83-7614-237-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
352
Liczba arkuszy wydawniczych: 
17