Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce

Wybrane aspekty

Wydane
Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska

Publikacja stanowi próbę omówienia podstawowych problemów i wyzwań cechujących współczesną edukację małego dziecka. Niniejsze „kompendium wiedzy” na temat podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej z pewnością zainteresuje wszystkich nauczycieli początkowych klas szkoły podstawowej, pedagogów, praktyków, terapeutów, a także nauczycieli początkujących w zawodzie, studentów, którym nieobce jest kreatywne, twórcze i indywidualne podejście do edukacji dzieci w XXI wieku.

Wydaje się także, że książka może stanowić interesującą pozycję bibliograficzną dla wszystkich rodziców troszczących się o wszechstronny i harmonijny rozwój swoich dzieci.

Z recenzji dr hab. Urszuli Ordon, prof. AJD

 

 

 

Treści zawarte w książce ściśle korelują z programami kształcenia na kierunkach pedagogicznych, zwłaszcza prowadzących specjalizację w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Obejmują one zarówno rys historyczny tej edukacji, jak i aktualne jej założenia oraz tendencje. Dobrze została wyjaśniona istota edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto znaczna ich część ma charakter metodyczny, a więc może być bezpośrednio wykorzystana w praktyce edukacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza programów autorskich, jak i scenariuszy zajęć. Bogaty zestaw załączonej bibliografii dobrze świadczy o znajomości problematyki przez autorki książki.

Do zalet recenzowanej książki należy zaliczyć również interesujący zestaw zasad kształcenia, duży zestaw metod pracy twórczej oraz multimedialnych programów wykorzystywanych w różnych rodzajach edukacji.

Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Żegnałka

ISBN: 
978-83-7614-233-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
614
Liczba arkuszy wydawniczych: 
30,7