Ekonomia polityczna ratingu kredytowego

Wydane
Alicja Malewska

W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej, a zwłaszcza Unii Gospodarczej i Walutowej, jak dotychczas widoczny był brak kompleksowych, specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących traktowania/pozycjonowania agencji ratingowych jako aktorów politycznych w systemie integracyjnym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowania politycznego i ekonomicznego (...). Truizmem byłoby stwierdzenie, że podjęcie takiego zadania naukowego wymagało niemałego doświadczenia, erudycji pisarskiej, a także rozległej i uporządkowanej wiedzy. Autorka recenzowanej pracy bez wątpienia sprostała temu wymagającemu zadaniu.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra

Monografia Alicji Malewskiej podejmuje wątek funkcjonowania agencji ratingowych, jako podmiotów mających silny wpływ na dynamikę wydarzeń zachodzących na rynkach finansowych, w gospodarce światowej oraz w sferze politycznej. Świadomość złożoności materii badawczej, w sensie nierozerwalnego związku wątków politologicznych oraz ekonomicznych, stanowi obiecującą zapowiedź i zachętę do lektury. (…)

Monografia jest oparta na przemyślanym fundamencie metodologicznym, stanowiącym pomost łączący nauki polityczne i ekonomię. Silną stroną książki są liczne i zarazem krytyczne odwołania do źródeł anglojęzycznych oraz fakt, że zagospodarowuje ona wciąż niszowy obszar w polskim dyskursie naukowym. Na słowa uznania zasługuje zastosowana oryginalna metoda badawcza, łącząca aspekty ilościowe i jakościowe. Tym samym Autorka świadomie i konsekwentnie buduje swój własny potencjał ekspercki oraz wzmacnia kompetencje akademickie, by w przyszłości rozwijać badania w tym obszarze.

Z recenzji dr. hab. Bartosza Michalskiego

____________________
 

Alicja Malewska – adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. W swoich badaniach łączy wykształcenie politologiczne i ekonomiczne, skupiając się na fascynujących procesach zachodzących na styku władzy państwowej i gospodarki. Pracę doktorską poświęconą politycznej roli agencji ratingowych podczas kryzysu strefy euro obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ISBN: 
978-83-7614-391-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16,2