Elementy teorii poznania

Wydane
Piotr Lenartowicz SJ

Książka stanowi oryginalne ujęcie problematyki teoriopoznawczej w formie podręcznikowego opracowania dla „średnio zaawansowanych”. Kwalifikacja oryginalności odnosi się do treści oraz formalnych własności tekstu. Z naukowego i dydaktycznego punktu widzenia książka jest bardzo dobrym wprowadzeniem do fundamentalnej dyscypliny filozoficznej, jaką jest epistemologia…

Elementy teorii poznania mogą zainteresować nie tylko studentów filozofii, ale także studentów teologii, nauk przyrodniczych (do filozofii przejdą przez „kładki” biologicznych i fizykalnych problemów) oraz osoby zainteresowane tym, co dzieje się na styku poznania naukowego, filozoficznego, moralnego, religijnego, czyli tym, jak poznajemy, jaka jest wiarygodność naszej wiedzy, czy poznanie prawdziwe jest tylko staroświecką mrzonką, czy też możliwym ideałem, który leży w zasięgu naszych zdolności poznawczych.

W Elementach teorii poznania Piotr Lenartowicz odegrał rolę Mistrza: «Tu znaki językowe mistrza służą temu, by proces poznawczy ucznia skierować na właściwy przedmiot. Resztę musi dokonać sam uczeń. […] Rola mistrza sprowadza się tylko do kierowania uwagą ucznia tak, by szybciej, łatwiej, wyraźniej dostrzegł to, co i tak ostatecznie mógłby sam poznać » (s. 352).

Na początku tej lektury z pewnością nie będzie „szybciej, łatwiej, wyraźniej”, ale nie dlatego, że tekst jest zbyt trudny lub wadliwy, ale dlatego, że nasza uwaga jest zbyt rozproszona. Rolą słów Mistrza jest skierowanie tej uwagi na wspólną rzeczywistość i to będzie początek samodzielnej drogi filozoficznej.

(Z recenzji dr hab. Zbigniewa Wróblewskiego, prof. KUL)

 

ISBN: 
978-83-7614-187-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2014
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
580