"Ex Oriente Lux"

Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków

Wydane
Redakcja: Magdalena Małecka-Kuzak, Anna Zhyrkova, Marcin Podbielski

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, składa się z wybranych tekstów będących rozszerzonymi wersjami referatów wygłoszonych w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ex Oriente Lux. Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie w dniach 14–15 maja 2015 roku. Ich autorami są teologowie, filozofowie, kulturoznawcy i literaturoznawcy pochodzący z Polski oraz z zagranicy i reprezentujący zarówno wschodnie, jak i zachodnie Kościoły partykularne. Niniejsza publikacja zawiera artykuły trzech pokoleń naukowców, co sprawia, że stanowi interesujący i potrzebny wgląd w zagadnienia związane z relacjami między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem, odczytywanymi przez pryzmat szczegółowych zainteresowań autorów. […]

Symbolika światła jest mocno zakorzeniona w kulturze oraz duchowości zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Książka może więc służyć za swoisty pryzmat, w którym tytułowe światło zostaje rozszczepione na poszczególne kolory. Dzięki takiemu zabiegowi łatwiej zobaczyć i opisać partykularne głosy płynące z Kościołów i ośrodków myśli stanowiących raczej duchowe i intelektualne kontinuum – wachlarz barw – niż sumę odrębnych i niepołączonych ze sobą elementów. Niech zatem ta publikacja będzie przyczynkiem do dyskusji na temat tego kontinuum obejmującego relacje, wpływy i inspiracje zachodzące pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Fragment Wstępu do książki

ISBN: 
978–83–7614–324–8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
228
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14