Geopolityka

Nowość
Redakcja: Jacek Kloczkowski

W roku 2019 wśród członków zespołu „Ignacjańskiego Forum Społecznego” zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słownik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych, zaprezentowało w obszernych esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych zgromadzony do początków XXI wieku. Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy zamierzają w wielotomowej publikacji zaprezentować pełniej stan wiedzy poszczególnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych w trzeciej dekadzie XXI stulecia. Planują oni zaprezentować człowieka rozwijającego się w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyznającego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowanie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe analizowanych przy użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze interdyscyplinarnym.

(Ze wstępu: Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta, redaktorzy serii)

 

Toczy się spór, czy dominujące w debacie publicznej […] ujęcia [geopolityki] mogą uchodzić za wyraz naukowych stanowisk – podawanych w przystępniejszej formie publicystycznych wystąpień, ale jednak odwołujących się do teorii, twardych, weryfikowalnych danych, które można poddać „zwykłej” naukowej obróbce, z odpowiednią metodologią, przydając im w miarę możliwości waloru obiektywnego opisu stanu rzeczy. A także – jeśli zakłada się, że geopolityka może być nauką – czy jest ona nią w tych przejawach, jakie obserwujemy w Polsce. Na tym polu dochodzi do ostrych polemik, nie mniej gorących niż te, które dotyczą geopolitycznych uwarunkowań dostrzeganych w historii czy współczesności Polski albo innych globalnych geopolitycznych dylematów – dawnych i obecnych. […]

Niniejszy tom nie jest ultymatywnym głosem w tych sporach. Ma on raczej stanowić pomoc dla tych, którzy poszukują wiedzy o geopolityce w różnych aspektach, jako: sposób myślenia, stanowisko w debacie publicznej, metoda analizy polityki międzynarodowej, dziedzina nauki czy dziedzina aspirująca do bycia traktowaną jako naukowa. Słowem, pomoc dla poszukujących instrumentów, które ułatwią im zapoznanie się z geopolityką czy wyrobienie sobie opinii na jej temat.

(Z wprowadzenia: Jacek Kloczkowski, redaktor tomu)

Więcej na stronach projektu „Słowniki społeczne": LINK

ISBN: 
978-83-7614-494-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
twarda
Format: 
170 × 240 mm
Liczba stron: 
400