Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym

Wydane
Konrad Oświecimski

Autor nie stroni od podejmowania ocen wartościujących, próbując zmierzyć się ze stereotypem traktowania grup interesu w kategoriach wypaczeń czy też wynaturzeń współczesnej demokracji, wywodzącym się z koncepcji J. Rousseau oraz amerykańskich Ojców Założycieli, niechętnym wszelkiego rodzaju "frakcjom". Przekonywująco uzasadnia swą generalnie pozytywną ocenę, ukazując zarówno korzyści, jakie działalność grup interesu przynosi obywatelom, jak i możliwości podnoszenia jakości rozstrzygnięć ustawodawczych. Po zapoznaniu się z wywodami Autora, Czytelnik może odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego działalność grup interesu stanowi wzbogacenie demokracji liberalnej, nawet jeśli ich istnienie i działalność nie jest podnoszone do rangi kryteriów definicyjnych (...) Z drugiej strony, Konrad Oświecimski dostrzega warunki, w jakich działalność grup interesu stanowić może źródło wynaturzeń czy też zakłóceń w procesie komunikowania politycznego między obywatelami i decydentami. (...) Książka ta wnosi istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu amerykańskiej demokracji, naświetlając jej mechanizm z rzadziej badanej strony.
Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Antoszewskiego

Autor podjął w swej książce bardzo oryginalny temat, który w Polsce dopiero zaczyna być dostrzegany i naukowo opracowywany. Niniejsza publikacja jest bowiem nie tylko pierwszym kompleksowym opracowaniem zagadnienia grup interesu i lobbingu w systemie politycznym w Stanach Zjednoczonych na gruncie polskiej politologii, ale stanowi również - pośrednio - jedno z najcenniejszych powstałych w naszym kraju studiów problemowych o lobbingu politycznym w ogóle, ponieważ przynosi wszechstronną wiedzę, a zarazem bardzo rozbudowane rozważania o samej istocie grup interesu, tudzież o mechanizmach lobbingu w warunkach nowoczesnego państwa demokratycznego. Książka jest konsekwentnym i niemal metodycznym studium funkcjonowania grup interesu w systemie politycznym USA, a także odsłania towarzyszące temu procesowi uwarunkowania i implikacje. (...) Problematykę badawczą Autor umiejscowił w kontekście szerokich uwarunkowań politycznych i społecznych, co nadało jej charakter dojrzałego studium politologicznego.
Z recenzji prof. dra hab. Marka Bankowicza

ISBN: 
978-83-7614-078-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
652