Horyzonty Wychowania w czasach przemian

Wydane
Redakcja: Wit Pasierbek, Monika Grodecka

Horyzonty wychowania w czasach przemian to książka wydana z okazji jubileuszu ukazania się 15. numerów czasopisma naukowego "Horyzonty Wychowania". Jest to zbiór niektórych spośród artykułów, które zdaniem redaktorów, wskazują na pewne linie rozwoju myśli antropologiczno-wychowawczej. Całość podzielona została na cztery części: pierwsza dotyczy rozwoju kulturowo-religijnego człowieka, czyli owego wymiaru horyzontalno-transcendentnego; część druga stanowi o etyczno-moralnej stronie wychowawczej; trzecia zarysowuje kształty współczesnej antropologii, a ostatnia poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie wychowawczej. Celem całości jest ukazanie nowych horyzontów antropologiczno-wychowawczych jako pewnych form dialogu tych wszystkich dyscyplin naukowych, które traktują o człowieku. Zamierzeniem publikacji jest, by tak przeprowadzona analiza merytoryczna i zarazem synteza, skłaniała do poważniejszej zadumy nad człowiekiem i jego miejscem we współczesnym świecie, proponując mu takie rozwiązania, które będą go czynić bardziej szczęśliwym i realizować ten potencjał ludzkiej szlachetności i godności, które każdy posiada.

ISBN: 
978-83-7614-072-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2009
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
654