Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu

Wydane
Redakcja: Anna Krzynówek-Arndt

Jest to zbiór ciekawych poznawczo i wartościowych teoretycznie pogłębionych analiz, które będą przydatne każdemu, kto dostrzega lub będzie chciał dostrzec wagę, doniosłość i aktualność pojęcia racji stanu. Pojęcia, które niestety nie jest dziś przedmiotem szerszego, poważniejszego zainteresowania - ani w kręgu filozofów polityki, ani politologów, ani konstytucjonalistów - co sprawia, że staje się ono tym łatwiej zwykłym sloganem politycznym, elementem mdłej politycznej retoryki. (…) W publikacji na podkreślenie i uznanie zasługuje zwłaszcza ukazywanie zasadniczego, poniekąd immanentnego, związku racji stanu z innymi kluczowymi pojęciami, zasadami politycznymi, mającymi właśnie charakter etyczny, takimi jak: dobro wspólne, sprawiedliwość, godność człowieka, rozwój społeczny a także interdyscyplinarne podejście autorów publikacji do analizowanego zagadnienia, podejście filozoficzno-systemowe, a nadto prawnicze, historyczne i socjologiczne, ale także reprezentujące punkt widzenia badaczy stosunków międzynarodowych. Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski

ISBN: 
978-83-7614-125-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
228