Kryzys kultury – kryzys człowieka

Fenomenologiczna krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry

Wydane
Andrzej Gielarowski

Publikacja jest imponującą rekonstrukcją poglądów tytułowych filozofów na kryzys kultury. Przedstawia ona zarazem całokształt ich poglądów filozoficznych. Rekonstrukcja ta jest niezwykle rzetelna i drobiazgowa, oparta na doskonałej znajomości odnośnych myślicieli w reprezentatywnych ich dziełach […]

Autor sięga po rozmaite prace dostępne tylko po francusku i w ten sposób poszerza znajomość tych filozofów. Jest to szczególnie cenne w przypadku Michela Henry’ego, którego znajomość – w przeciwieństwie do Husserla i Levinasa – jest u nas znikoma. Gielarowski imponuje solidnością swojej erudycji. Korzysta nie tylko zresztą z tekstów samych tych autorów, ale także – w sposób wybiórczy – z ich komentatorów. W świetle analiz przekonywująco rysują się poglądy omawianych myślicieli na kryzys kultury, który widzą – co do ogólnej negatywnej oceny współczesności – niemal identycznie, różniąc się zarazem fundamentalnie co do metody przezwyciężenia tego kryzysu. […]

Książka Gielarowskiego jest poważnym przedsięwzięciem naukowym, napisanym z wielkim poczuciem odpowiedzialności i rzetelnością warsztatową.

Z recenzji prof. dra hab. Karola Tarnowskiego

 

Problematyka książki – wątki zogniskowane wokół kryzysu: człowieczeństwa, kultury, duchowości, Zachodu, Europy, a nawet świata w ogóle – sytuuje ją w obszarze filozofii kultury i filozofii historii. Praca bez wątpienia podejmuje problem społecznie i badawczo ważny. W filozofii kultury zagadnienie kryzysu, jego znaczeń i uwarunkowań  to problem klasyczny. Również nauki społeczne zrodziły się ze świadomości kryzysu, w jaki naszą cywilizację wepchnęło bezkrytyczne zaufanie do naukotechniki lub technonauki. […]

Publikacja włącza się w wielką debatę nad stanem współczesnego świata i kondycją człowieka, a także w debatę nad tym, jakie są możliwości filozofii i myślenia w zmienianiu rzeczywistości. Egzystencjalna wartość rozważań Autora jest ogromna – jego książka traktuje o nas wszystkich. Podejmując pytanie o conditio humana dziś, Andrzej Gielarowski przedstawił rozprawę wnikliwie napisaną, głęboką i dowodzącą Jego rozległej erudycji filozoficznej.

W książce wykorzystano ogrom literatury, głównie filozoficznej. Autor uczynił to w sposób dokładny, niepowierzchowny – prezentując się jako poważny badacz. Wielką wartością publikacji jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi tekstów mało lub w ogóle nieznanych. Pod tym względem Jego książka jest bardzo nowatorska. Należy także doceniać zaangażowanie egzystencjalne Autora w tekst, które jest wyczuwalne na wielu stronicach tej książki.

Z recenzji dra hab. Witolda M. Nowaka, prof. UR

ISBN: 
978-83-7614-286-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
642
Liczba arkuszy wydawniczych: 
42