Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612)

Życie i dziedzictwo

Wydane
Redakcja: Roman Darowski SJ, Stanisław Ziemiański SJ

...Skarga jest mówcą, politykiem, kapłanem i prorokiem. Nade wszystko dzieła jego odznaczają się patriotyzmem...

...Skarga wstępując na ambonę, zapomina zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny idealnej, co zawsze stoi mu przed oczyma, dla swoich słuchaczów jest - jak sam powiada: "na przymówki, wrzaski, gniewy i groźby - słupem żelaznym i murem miedzianym". Co zaś najbardziej go nad wszystkich tych oratorów wynosi, to ów duch prorocki, jakiego złożył dowody tak niezaprzeczone i tak jasne...

...Skarga zdaniem naszym spełnił ideał kaznodziei i patrioty. Jako mówca, jako pisarz stoi on na równi z Bossuetem i Massillonem, a poniekąd wyżej...

Adam Mickiewicz
Literatura słowiańska
Paryż, lekcja 25 czerwca 1841 r.

 

ISBN: 
978-83-7614-071-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
Oprawa: 
twarda
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
436