Liberalizm polski

Idee, doktryny, przedstawiciele

Wydane
Jarosław Charchuła

Prezentowana książka to klasyczne opracowa­nie o charakterze teoretycznym, będące omówieniem i interpretacją poglądów głoszo­nych w ramach nurtu ideowego zwanego liberalizmem. Chodzi o współczesny libera­lizm polski, który jako zjawisko społeczno-ideowe nie jest łatwy do identyfikacji i jed­noznacznego przedstawienia. Dlatego wydaje się wyzwaniem badawczym godnym uwagi, zwłaszcza w kontekście używania i nadużywania pojęcia liberalizmu w polskim dyskursie publicznym.

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

 

Prezentowana publikacja stanowi próbę systematyzacji myśli społecznej autorów polskich zaliczanych do grona zwolenników liberalizmu. Współczesny liberalizm polski nie jest łatwy do jednoznacznej interpretacji, dlatego też podjęty w książce temat stanowi duże wyzwanie jako przedmiot analizy z zakresu nauk społeczno-filozoficznych. O walorze publikacji stanowi również uwzględnienie i wykorzystanie przez Autora bogatej literatury źródłowej.

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

ISBN: 
978-83-7614-289-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
270
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14,5