Między przeczuciem a wstydem

Kultura austriacka wobec groźby i skutków narodowego socjalizmu

Wydane
Małgorzata Golik

Totalitaryzm, który na wiele lat i na wiele sposobów, choć w różnej formie i z różną intensywnością, zatruł dwudziestowieczną Europę, pozostawił po sobie ogromne spustoszenie. Nie sposób tu wymienić jego wielorakich konsekwencji, poprzestańmy tylko na wskazaniu, że dotyczyły one wszystkich sfer ludzkiej egzystencji, a więc także i tej duchowej. Europa Środkowa, której za centralny kraj można uznać Austrię, doznała ich w sposób szczególny [...]. W przypadku Austrii był to nazizm, narodowy socjalizm. Po zakończeniu II wojny światowej poszczególne kraje europejskie podejmowały, dobrowolnie lub pod przymusem, próby rozliczenia się z niechlubną, a często po prostu zbrodniczą przeszłością, którą ograniczano zazwyczaj do czasów samej wojny. Na tym tle analizowany przez Autorkę przypadek jawi się szczególnie interesująco, a nawet wyjątkowo.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego

 

Książka dotyka bardzo istotnego tematu, relatywnie słabo spopularyzowanego w Polsce, a jakże aktualnego, szczególnie w kontekście debaty na temat polityki historycznej oraz pamięci indywidualnej i zbiorowej dotyczącej postaw Polaków w okresie II wojny światowej, jaka toczy się w naszym kraju od ponad dekady.

Z recenzji dr Martyny Grądzkiej-Rejak

 

ISBN: 
978-83-7614-254-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
188
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10