Młodzież ponowoczesna

Wydane
Ewa Sowa-Behtane

Przedstawiona do recenzji książka podejmuje istotny dla procesu wychowania problem wartości uznanych za relatywne w świecie ery ponowoczesnej. Autorka słusznie uzasadnia, że zanik podstawowych wartości w edukacji czy też ambiwalentny do nich stosunek nie jest zjawiskiem korzystnym wychowawczo, choć zgodnie z wynikami licznych badań zaprezentowanych w  monografii, nieuchronnie zachodzącym wśród młodzieży. Recenzowana książka jest zatem wartościowa z punktu widzenia teorii i praktyki, podejmuje problem zarówno ważny, jak i niezwykle aktualny. Konstrukcja recenzowanej pracy jest poprawna, logiczna i zapoznaje czytelnika z szerszym kontekstem teoretycznych i ideologicznych założeń ponowoczesności, by następnie przejść do analizy etapu wieku dorastania i jego specyficznych cech, do kwestii wartości i ich różnych systemów, w dalszej kolejności do zagadnień bardziej szczegółowych, a mianowicie wartości deklarowanych przez młodzież i specyficznych aspektów wychowania do wartości.

 Z recenzji prof. dr hab. Anny Zamkowskiej

 

Książka jest niezwykle szerokim studium współczesności określanej pojęciem ponowoczesności. Zapewne to spowodowało, że Autorka zwraca uwagę na wiele problemów, porusza wiele wątków i wskazuje wiele orientacji, które omawiają i opisują stan społeczeństwa i kultury końca XX i początku XXI wieku. Praca stanowi zwartą całość, jest przemyślana konstrukcyjnie, napisana językiem, który jest zarazem komunikatywny dla odbiorców i powoduje zainteresowanie w trakcie czytania, ale jest też zgodny z obowiązującym dyskursem naukowym. Rozkład poruszanych problemów jest sensowny i narracyjnie dobrze opracowany.

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Mielickiej-Pawłowskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-214-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
152
Liczba arkuszy wydawniczych: 
8,2