Nauczyciel i Szkoła

„Nauczyciel i Szkoła” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w formie kwartalnika. Periodyk otrzymał 6 punktów na liście B w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 rok. W kwartalniku publikowane są oryginalne, autorskie opracowania z zakresu pedagogiki i nauk z nią współdziałających. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia. Celem wydawanego kwartalnika jest przekazanie czytelnikom współczesnej, naukowej refleksji związanej z Nauczycielem i Szkołą, która jednocześnie będzie inspiracją do twórczej pracy i dalszych rozważań w tym zakresie.