Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce

Analiza systemu, dobre praktyki, model promocji

Wydane
Redakcja: Marcin Zwierżdżyński

Publikacja jest jednym z efektów projektu "Humanistyka ma przyszłość", prowadzonego przez Akademię Ignatianum w Krakowie w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest poprawienie wizerunku nauk społecznych i humanistycznych, podkreślenie społeczno-gospodarczego znaczenia humanistyki, pokazanie humanistyki jako atrakcyjnej ścieżki kariery oraz upowszechnienie dorobku humanistyki jako obszaru nauki.

Projekt jest adresowany do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców, dziennikarzy, liderów opinii, twórców polityk edukacyjnych, przedsiębiorców, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury i środowisk akademickich.

_________________________

Struktura książki jako całości jest bardzo przystępna i zrozumiała. Czytelnik przechodzi od diagnozy sytuacji na rynku pracy, przez opis dotychczasowych strategii promowania studiów humanistyczno-społecznych do projektowanych rozwiązań, wykorzystujących nowoczesne media. Autorzy książki bardzo słusznie przekonują potencjalnych czytelników, że decyzje o wyborze takiego a nie innego kierunku studiów przez kandydatów nie zapadają w próżni. Są kształtowane przez wypowiedzi pojawiające się w mediach, sugestie grupy rówieśniczej oraz działania i zaniechania jednostek prowadzących tytułowe kierunki kształcenia.

Książka jest bardzo dobrze pomyślana pod jeszcze jednym względem: Autorzy uniknęli uwikłania w hermetycznym, naukowym języku. Praca jest czytelna i zrozumiała dla każdego. I nie wymaga posiadania stopnia naukowego, by zrozumieć to, co chcą przekazać. W połączeniu z powyżej wskazanymi zaletami; książka może rzeczywiście spełnić swoje założenia i przyczynić się do skutecznego tłumaczenia, że nauki humanistyczno-społeczne nie oznaczają życiowej i zawodowej porażki. Z tego powodu jawi się jako potrzebna i przydatna pozycja, z której skorzystać będą mogły wszelkie uczelnie oferujące kształcenie na tych kierunkach.

Dr hab. Radosław Rybkowski

 

ISBN: 
978-83-7614-385-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
204x215 mm
Liczba stron: 
136
Liczba arkuszy wydawniczych: 
6