Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Wydane
Redakcja naukowa: Anna Skoczek, Anna Piestrzyńska

Zakres tematyczny prezentowanej monografii wieloautorskiej obejmuje zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania najnowszych zdobyczy technologii w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ideą nadrzędną w poszukiwaniu udogodnień, urządzeń wspomagających czy wspierających funkcjonowanie osób z jakimikolwiek niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami rozwojowymi, jest troska o pełne, wszechstronne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału, o stworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania na miarę ich możliwości, o stopniowe, systematyczne znoszenie barier, czyli rzeczywiste włączanie w społeczeństwo. Prace składające się na tę monografię są jednocześnie wyrazem postawy ich autorów – postawy humanistycznej, bliskiej idei pełnej integracji czy wręcz inkluzji.

ISBN: 
978-83-7614-236-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
180
Liczba arkuszy wydawniczych: 
7,8