Obraz człowieka w teorii oświadczeń woli

Perspektywa neuronauki poznawczej i psychologii

Wydane
Radosław Zyzik

W powszechnym rozumieniu procedury prawne postrzegane są jako apriorycznie ustalone i niepodlegające jakimkolwiek dalszym rewizjom. Tymczasem Radosław Zyzik wychodzi w swoim zamiarze badawczym z bardzo słusznego założenia, że skoro oświadczenia woli są aktem ludzkiego działania, to ich rozumienie oraz prawidłowe ufundowanie musi w istotny sposób zależeć od przyjętej antropologii. Innymi słowy, oświadczenia woli nie są filozoficznie neutralne, ale suponują uprzednie rozumienie natury aktów wolitywnych realizowanych przez człowieka. Skoro więc współczesne neuronauki wnoszą dziś bardzo wiele do zgłębiania wiedzy o człowieku, to ich znajomość wydaje się być konieczna do prawidłowego zdefiniowania filozoficznych podstaw prawodawstwa.

Ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel FSSP

Recenzowane studium jest pozycją interesującą, pobudzającą do stawiania wielu fundamentalnych pytań. Co ważne, praca Radosława Zyzika stanowi impuls do krytyki lub reinterpretacji klasycznych tematów, konstrukcji i rozwiązań prawnych i prawniczych z perspektywy dynamicznie rozwijających się nauk ewolucyjnych (w tym przypadku neuronauk).

Dra hab. Mateusz Stępień

 

 

ISBN: 
978‑83‑7614‑313‑2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
228
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11