Od Długosza do Internetu

Rzecz o królowej Jadwidze

Wydane
Beata Stuchlik-Surowiak

Koleje życia Jadwigi Andegaweńskiej, koronowanej na króla Polski w bardzo młodym wieku, od lat budziły silne emocje i stawały się kanwą, na której pisarze i poeci przedstawiali własne interpretacje jej historii. Od najstarszej wersji tego niebanalnego życiorysu, przedstawionej przez Jana Długosza w początkach XV wieku, poprzez propozycje dziewiętnastowiecznych historyków i literatów, po współczesne opracowania, rozmaicie sfunkcjonalizowane – królowa Jadwiga nie przestaje być wdzięcznym obiektem zainteresowania i pełnych fascynacji prób zrozumienia skrytych motywów jej działania. Wiadomo, że zaręczona we wczesnym dzieciństwie z księciem Wilhelmem Habsburgiem, po objęciu tronu polskiego zdecydowała się na małżeństwo z władcą Litwy, Jagiełłą, który na chrzcie przyjął imię Władysława. Zarówno powody, jak i skutki tej decyzji nie są jasne w świetle dostępnych źródeł historycznych, nic więc dziwnego, że w luki informacyjne wdzierają się od lat rozmaite domysły, które – zależnie od przyjętej wykładni interpretacyjnej – budują alternatywną wersję biografii królowej.

Nie mamy tu jednak do czynienia z tzw. legendą białą przeciwstawianą czarnej; wyjątkowość biografii alternatywnej polega w tym wypadku na tym, że każda wersja legendy buduje pozytywny image Jadwigi. Mamy jednakże do wyboru jego wersję hagiograficzno-romantyczną lub racjonalistyczno-polityczną […]. Spór, rozpoczęty sześćset lat temu, trwa do dnia dzisiejszego […]. Właśnie ta sytuacja skłoniła Autorkę do napisania książki, której zasadniczym celem jest próba pogodzenia dwóch stanowisk, wyostrzonych w toku historycznych dyskusji. […] Książka napisana przejrzystym, bardzo eleganckim stylem, zaprasza do lektury.

fragment recenzji wydawniczej Prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-141-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
146