Pedeutologia

Konteksty – dylematy – implikacje

Wydane
Krystyna Duraj-Nowakowa

Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa przedkłada w książce wyniki całościowych i systematycznie aktualizowanych, rozległych studiów literaturowych oraz empirycznych poszukiwań argumentów i wyjaśnień dla rozstrzygania problemów obecnych w trzech wybranych obszarach tematycznych współczesnej pedagogiki i pedeutologii:

  1. Całościowe konteksty teoretyczno-epistemologiczne oraz metodologiczne pedagogiki i pedeutologii
  2. Dylematy i rozterki profesji nauczyciela i pedagoga akademickiego
  3. Implikacje teoretyczno-wdrożeniowe wyprowadzone z analiz i interpretacji w całej książce.

Ambiwalentne postrzeganie, stawianie i komentowanie problemów przez Autorkę może otwierać konsytuacje, czyli przestrzenie dla nowych dyskusji i własnych refleksji czytelników nad pedeutologią. Może więc także stymulować do formułowania nowszych zagadnień na szersze tematy pedagogicznych kontekstów. Może również pomóc w pielęgnowaniu dobrych tradycji pedeutologii, utrzymanych między jej wizjami technologiczną a humanistyczną. Istotne jest także podejmowanie przez Autorkę niełatwych, bieżących kwestii i podkreślanie szans koniecznych zmian prospektywnych.

Monografia, opracowana w formie scalonych esejów, jest adresowana do adeptów pedagogiki, głównie do studentów trzeciego stopnia studiów, czyli doktorantów – jako potencjalnych kandydatów na pedagogów naukowo i zawodowo uprawiających dydaktykę/pedagogikę szkoły wyższej i pedeutologię. Jest ona kierowana także do osób zainteresowanych kwestiami związanymi z przygotowaniem akademickim i pracą zawodowo-naukową nauczycieli i pedagogów w okresie kolejnych (po 1999 r.), radykalnych zmian programowych i strukturalnych systemu szkolnictwa.

ISBN: 
978-83-7614-300-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
178
Liczba arkuszy wydawniczych: 
9