Pole decyzyjne ustawodawcy

Wydane
Mateusz Pękala

Recenzowana praca jest ambitnym, ciekawym, a w wielu wątkach nowatorskim opracowaniem zagadnienia tworzenia prawa, w szczególności jego stanowienia rozumianego jako proces decyzyjny. Publikacja stanowi nowy głos w dyskusji nad zagadnieniem konstrukcji modelu tworzenia prawa, głos oryginalny i ważny. (...) Jej doniosłość polega w moim przekonaniu na konsekwentnym, przejrzystym opisie procesu tworzenia prawa wraz z niezbędnymi ustaleniami pojęciowymi oraz zbudowaniu na tej podstawie modelu pola decyzyjnego ustawodawcy o dynamicznym charakterze, umożliwiającego ujęcie różnorodnych obszarów decyzyjnych występujących w procesie tworzenia prawa.

Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Płeszki

 

Model pola decyzyjnego ustawodawcy, a inaczej rzecz ujmując, analiza sytuacji decyzyjnej ustawodawcy jest scharakteryzowana przez osiem wymiarów: instrumentalny, aksjologiczny, gry o władzę, konfliktu społecznego, dyskursywny, społecznego systemu normatywnego, ekonomiczny i temporalny. Te wymiary charakteryzowane są też jako uwarunkowania determinujące etapy procesu decyzyjnego, które powinny być wzięte pod uwagę w ramach procesu decyzyjnego. Autor nie tylko określa te wymiary, ale każdy z nich poddaje szerokiej analizie. W stosunku do każdego z wyróżnionych wymiarów zastosowano podobny klucz objaśniający (przedmiot rozpoznania, swoisty typ diagnozy oraz typ pozyskanych informacji jako przesłanka decyzji, a także katalog podstawowych pytań). Ten sposób analizy czyni zaprezentowany model jasnym, a równocześnie jest opracowaniem inspirującym do naukowej dyskusji.

Z recenzji dra hab. Tadeusza Biernata, prof. KA AFM

Mateusz Pękala – prawnik, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność socjologia prawa, adiunkt w Katedrze Administracji i Polityki Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, polityki prawa oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Członek i mediator Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił funkcje sekretarza projektów badawczych pt. „Neutralizacja aksjologiczna prawa” (2010-2013) oraz „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka” (2011-2015).

 

ISBN: 
978-83-7614-278-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
388
Liczba arkuszy wydawniczych: 
21,4