Polityki publiczne

Nowość
Redakcja: Artur Wołek

W roku 2019 wśród członków zespołu „Ignacjańskiego Forum Społecznego” zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słownik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych, zaprezentowało w obszernych esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych zgromadzony do początków XXI wieku. Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy zamierzają w wielotomowej publikacji zaprezentować pełniej stan wiedzy poszczególnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych w trzeciej dekadzie XXI stulecia. Planują oni zaprezentować człowieka rozwijającego się w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyznającego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowanie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe analizowanych przy użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze interdyscyplinarnym.

(Ze wstępu: Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta, redaktorzy serii)

 

Badanie polityki publicznej z pewnym trudem zdobywa sobie miejsce w polskim dyskursie naukowym. Podejście, które w badaniu polityki, czy szerzej – rzeczywistości społecznej, skupia się na sposobach rozwiązywania problemów zbiorowych (publicznych) ciągle nie jest częścią standardowego warsztatu badawczego polskich nauk społecznych. Słownik Polityki publiczne włącza się w dyskusję o polityce publicznej w momencie, kiedy istnieje już spora grupa polskich badaczy posługujących się tym podejściem, ale wciąż nie ma zgody, czy można mówić o naukach o polityce publicznej jako o dyscyplinie. Słownik stara się nie wchodzić w ten spór, nie jest więc podsumowaniem stanu badań polityki publicznej, ale zaproszeniem do dyskusji o tym, jak te badania wyglądają na polskim gruncie. Rysuje mapę naj ważniejszych pojęć i problemów w politykach publicznych, ale nie rości sobie pretensji do przedstawienia korpusu wiedzy w tej dyscyplinie. Każde z haseł próbuje łączyć prezentację stanu badań nad daną tematyką z polską perspektywą. Wydaje się bowiem, że narzędzia wypracowane przede wszystkim na gruncie nauki anglosaskiej domagają się weryfikacji w radykalnie odmiennym kontekście społecznym krajów takich jak Polska.

(Z wprowadzenia: Artur Wołek, redaktor tomu)

Więcej na stronach projektu „Słowniki społeczne": LINK

ISBN: 
978-83-7614-492-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
twarda
Format: 
170 × 240 mm
Liczba stron: 
416